Do każdego nowego klienta podchodzimy w indywidualny sposób, przygotowując dla niego ofertę współpracy tak, aby była adekwatna do jego potrzeb.

consultancy_1

W szczególności nasza specjalność to:

  • stały nadzór i doradztwo bhp
  • szkolenia bhp „wstępne” oraz szkolenia bhp „okresowe” dla pracowników
  • prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  • kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie
  • podejmowanie działań w celu zapobiegania zagrożeniom, chorobom zawodowym oraz wypadkom w pracy
  • ocena ryzyka zawodowego
  • dokumentowanie wypadków przy pracy, podejmowanie działań zapobiegawczych i profilaktycznych