To najłatwiejszy sposób na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy Państwa firmy.

W profesjonalny sposób wykonujemy obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy w zakresie BHP i PPOŻ.

W Państwa imieniu szkolimy building construction photo comppracowników, dbamy o należyty stan warunków pracy. Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom, chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy. Dokonujemy oceny ryzyka zawodowego. Prowadzimy wymaganą dokumentację. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji!

A wszystko to za niewielką miesięczną lub roczną opłatą!

Korzyści wynikające ze współpracy:

  • nie muszą Państwo zatrudniać na etat własnej służby BHP i PPOŻ
  • koszty współpracy są o wiele niższe niż „dorywcze” korzystanie z usług bhp-owców
  • zawsze służymy radą i pomocą
  • nasze doświadczenie jest do Państwa dyspozycji

Oferujemy m.in.:

  • wymagane prawem szkolenia bhp wstępne, każde szkolenie okresowe bhp, każdy kurs bhp w siedzibie klienta,
  • przeprowadzanie raz w roku problemowej oraz raz w roku kompleksowej kontroli w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpożarowej; raporty zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
  • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe; dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
  • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp

i wiele innych…

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących współpracy!!!