health_and_safety_awareness_course

W ramach współpracy pomagamy ocenić występujące na stanowiskach pracy ryzyko zawodowe, identyfikujemy zagrożenia i sporządzamy wymaganą dokumentację wymaganą przez przepisy z zakresu bhp.

Zastosujemy odpowiednią profilaktykę minimalizującą możliwość doznania przez pracowników urazu na danym stanowisku. Doświadczenie naszych klientów pokazuje, że wprowadzenie takiej profilaktyki do firmy pozwala zminimalizować straty czasu oraz finansowe, które pojawiają się, gdy pracownik ulega wypadkowi.

 Proszę pamiętać: prawo pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy.

Zdejmiemy z Państwa barków ten obowiązek!

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów dotyczących proponowanych usług!