Zapraszamy do zapoznania się!

szkolenia bhp warszawa

Ogólne przepisy:

Kodeks Pracy 2013 r

Biuro:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.(Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973 z dnia 10 grudnia 1998 r.)

Szkolenia BHP:

Rozporządzenie z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 Służba BHP:

Rozporządzenie z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)